Jakość

Jakość nie jest sprawą przypadku…

lecz musi być zaplanowana od samego początku. W jej zakres wchodzą uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi tworzącymi łańcuch dostaw, aż po odbiorcę finalnego.

Procesy wewnętrzne muszą być stale nadzorowane i dopasowywane do zmian powodowanych prze oddziaływania zewnętrzne. Takie dopasowanie gwarantujemy dzięki zarządzaniu jakością o przejrzystej strukturze i systematycznemu zapewnieniu jakości wszystkich procesów i produktów.

Dane kontaktowe

Kobieta Corinna Ott
Phone: +49  421 5239-47305
Fax: +49  421 5239-47199


E-Mail

Kobieta Inayet Aktürk
Fon: +49  421 5239-47416
Fax: +49  421  5239-47199
E-Mail