Zarządzanie jakością

Najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest spełnienie wszystkich postawionych przez klienta wymagań i potrzeb, które mogą się z nimi wiązać. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest optymalne sterowanie wewnętrznymi procesami związanymi z wytwarzaniem produktów oraz wszystkimi - tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi - przepływami komunikacyjnymi z klientami, usługodawcami i dostawcami. Udaje się nam to dzięki zastosowaniu certyfikowanego systemu zarządzania jakością IFS Broker.

Zarząd firmy wraz z pełnomocnikami do spraw jakości przeprowadza regularne oceny wyników, wyznacza co roku nowe cele dla przedsiębiorstwa, udostępniając jednocześnie odpowiednie po temu środki.

Dane kontaktowe

Corinna Ott
Phone: +49  421 5239-46305
Fax: +49  421 5239-4946305
E-Mail