Stopka redakcyjna

Henry Lamotte Food GmbH
Auf dem Dreieck 3
D-28197 Bremen

Postfach 10 48 44
D-28048 Bremen

Dyrektorzy zarządzający: Henry Lamotte

Telefon: +49  421 5239-470
Telefax: +49  421 5239-47199

Rejestr przedsiębiorstw (Handelsregister) Bremen (Brema): HRB 23830 HB
Numer identyfikacji podatkowej na potrzeby podatku od obrotów:
DE 249612917

Strony internetowe:
Wydawca: Henry Lamotte Food GmbH, Bremen
Za redagowaną treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV [Państwowej Umowy Radiowej] odpowiedzialny:
Marie-Luise Friedrich  Kontakt mailowy
c/o Henry Lamotte Food GmbH, Auf dem Dreieck 3, 28197 Bremen

Ograniczenie odpowiedzialności:
Strony internetowe spółki Lamotte Food GmbH zawierają linki do stron innych przedsiębiorstw/organizacji. Henry Lamotte Food GmbH nie odpowiada za treść tych stron i nie ponosi w żadnym stopniu z tego tytułu odpowiedzialności prawnej.

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Pełnomocnik ds. ochrony danych pracujący w naszej firmie udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących ochrony danych.

dr Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
strona internetowa: www.datenschutz-nord.de
e-mail: office(at)datenschutz-nord.de
telefon: +49 421 6966320

Przedsiębiorstwo nie bierze udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją do polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).